Úvod
Menu
Aktuálne

Oznámenie o obmedzení dodávky pitnej vody

Spoločnosť PreVaK, s.r.o. oznamuje odberateľom pitnej vody, že od 23.08.2022 do 26.08.2022 bude prebiehať rekonštrukcia verejného vodovodu v Starej Turej na

ulici M. R. Štefánika od Domu kultúry po Dom špecialistov.

Z uvedeného dôvodu bude obmedzená dodávky pitnej vody na

  • M.R. Štefánika - bytový dom č. 361, 364, 365, 379, 380, 381, DK Javorina, v bytoch v bývalom internáte SPŠE, v Mestskom dome a Dome špecialistov
  • Husitská ulica - od Domu špecialistov smerom na Nové Mesto n/V
  • Lipová ulica

Presný termín odstávky pre jednotlivé odberné miesta bude zverejnený na webe spoločnosti PreVaK, s.r.o., Mesta Stará Turá a Technotur s.r.o. a oznamom v mestskom rozhlase.

Prerušenie pre jednotlivé odberné miesta nebude trvať viac ako jeden deň. V čase prerušenia dodávky pitnej vody verejným vodovodom bude zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou cisternou.

Rekonštrukcia bude prebiehať bezvýkopovou metódou zaťahovania potrubia bez potreby rozkopania celej ulice a zásadnejších dopravných obmedzení. Výkopovo sa budú prepájať len jednotlivé odberné miesta, čo výrazne skráti potrebu odstávok pitnej vody aj čas celkovej rekonštrukcie.

Ďakujeme za pochopenie  

 

Vývoz žúmp a septikov

Prevádzkovanie verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd

Komplexná správa vodného hospodárstva

Výstavba a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd

Výstavba a rekonštrukcia úpravní vôd

Výstavba a rekonštrukcia vodovodov a kanalizácií vrátane prípojok

Vyhľadávanie systémových únikov vôd

Prevádzkovanie odlučovačov ropných látok a lapačov tukov

Prevádzkovanie neutralizačných staníc

hore ďalej
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
Aktuálne odstávky a poruchy

Momentálne nie sú žiadne.

 

Aktuality

Zmena ceny stočného od 01.01.2022. Podrobnosti uvedené v časti Cenník.

 

 
 
 
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
Naši partneri
2017 | PreVaK, s.r.o. | Púchovská 8 | 831 06 Bratislava
Portál je optimalizovaný pre prehliadače Microsoft Internet Explorer 11, Edge, Opera 9 a Mozilla Firefox 38.
V prípade, že sa stránky nezobrazujú správne v prehliadači Internet Explorer, nainštalujte si niektorý z vyššie uvedených prehliadačov.
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie