Úvod
Menu
Aktuálne

Cenník

Ceny regulovaných činností, t.j. ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) svojim rozhodnutím v súlade so Zákonom o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Ceny na roky 2017 - 2021 boli schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím číslo 0224/2017/V, 0013/2019/V a 0019/2021/V.

 

Ceny za dodávku vody, odvádzanie vody a distribúciu platné pre roky 2019-2021

Kategória Cena v EUR/m3 bez DPH
Za dodávku pitnej vody verejným vodovodom  1,1286 €
Za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou  0,9625 €

 

Cenník výkonov a služieb

Cenník výkonov a služieb Cenník výkonov a služieb platný od 01.05.2018 

 

 • Tvorba ceny za externé výkony a služby poskytované odberateľom sa v spoločnosti vykonáva v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
 • Pri tvorbe cien sa vychádza z kalkulácie nákladov potrebných na výkon - službu pre odberateľa.
 • V zmysle § 3 zákona o cenách sa u r č u j e v spoločnosti cena ako cena stanovená dohodou.

 

Individuálna cenová kalkulácia pri výpočte ceny sa používa pri nasledovných výkonoch a službách:

 • výstavba vodovodu, výstavba kanalizácie,
 • rekonštrukcia vodovodu, rekonštrukcia kanalizácie, za dielenské práce, za
 • technologické práce, oprava chlórovacieho zariadenia, oprava poklopov,
 • posudok o meradle, rozbor vzoriek pitnej vody, rozbor vzoriek odpadovej
 • vody, projektové práce, odstránenie pripojenia vodovodnej prípojky
 • na verejný vodovod, resp. odstránenie pripojenia kanalizačnej prípojky
 • na verejnú kanalizáciu, tlakové skúšky vodovodného potrubia, preplach
 • a dezinfekcia vodovodného potrubia, tlakové skúšky kanalizačného potrubia,
 • prípadne pri ďalších výkonoch.

K vykalkulovanej cene za výkon – poskytnutú službu bude fakturovaná aj DPH v zmysle platnej legislatívy.

predchádzajúce hore ďalej
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
Aktuálne odstávky a poruchy

Oznámenie o prerušovaní dodávky pitnej vody

Spol. PreVaK, s.r.o. oznamuje odberateľom pitnej vody, že dňa 17.08.2021 od 8.00 – 12.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody v časti Papraď, Koštialova dolina a Durcova dolina z dôvodu prác na vodovodnom potrubí.

Za porozumenie a trpezlivosť ďakujeme

Aktuality

Zmena ceny vodného od 01.07.2021. Podrobnosti uvedené v časti Cenník.

 

 
 
 
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
hore
Úvod
Menu
Aktuálne
Naši partneri
2017 | PreVaK, s.r.o. | Púchovská 8 | 831 06 Bratislava
Portál je optimalizovaný pre prehliadače Microsoft Internet Explorer 11, Edge, Opera 9 a Mozilla Firefox 38.
V prípade, že sa stránky nezobrazujú správne v prehliadači Internet Explorer, nainštalujte si niektorý z vyššie uvedených prehliadačov.
Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Prihlásenie